Taken als werkgever

Niet alleen je werkgever is verplicht om bepaalde regels na te leven, dit geldt ook voor jou als werknemer. Een aantal taken die je werkgever moet doen zijn:

 • Werknemers beschermen tegen risico’s op werk.
 • Werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld oordopjes tegen gehoorbeschadiging) en goed gereedschap bieden.
 • Jou informeren over de Risico-Inventarisatie en – Evalutatie (RI&E)
 • Psychosociale arbeidsbelasting voorkomen. Hieronder verstaan we: werkstress, agressie, pesten, discriminatie en intimidatie.
 • Een (periodiek) gezondheidskundig onderzoek aanbieden aan werknemers.
 • Bij ziekte de werknemers laten begeleiden door een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan je ook inschakelen voor vragen over veiligheid en gezondheid op werk. Wanneer je het niet eens bent met de bedrijfsarts kan je altijd een second opinion aanvragen.
 • Bij elk bedrijf moet er minstens één preventiemedewerker werkzaam zijn waar jij mee kan praten.

Taken als werknemer

Er zijn ook een aantal taken waar jij zelf verantwoordelijk voor bent, namelijk:

 • Zorgen voor je eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van je collega’s.
 • Op de juiste manier gebruik maken van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Volg de veiligheidsinstructies op.
 • Gevaren voor jouw veiligheid en gezondheid melde bij de werkgever.
 • De nodige cursussen over gezond en veilig werken volgen.
 • Je mag je werk onderbreken als het sprake is van direct en ernstig gevaar.


 


 

Afvallen