Soorten agressie

Onder verbale, fysieke en psychische agressie word het volgende verstaan:

– Verbale agressie: Schreeuwen, uitschelden of op een zeer felle manier communiceren in een discussie. Discriminatie valt ook onder verbalen agressie. Het kan persoonlijk, maar ook telefonisch plaats vinden.

– Fysieke agressie: Duwen, slaan, schoppen, spugen, vernielen en beroven vallen allemaal onder fysieke agressie. De agressie kan in bepaalde gevallen een nog heftigere vorm aannemen, bijvoorbeeld bij een overval.

– Psychische agressie: Iemand chanteren of vernederen wordt verstaan onder psychische agressie, maar ook iemand bedreigen (zowel verbaal als schriftelijk).

Ook agressie is een vorm van psychologische arbeidsbelasting. Je kan het probleem pas effectief aanpakken als je weet wat eronder verstaan wordt en wat de verschillende uitingsvormen ervan zijn.

Interne en externe agressie

Interne agressie vind plaats onderling collega’s of is afkomstig van leidinggevende en bestuurders. Je zou het ook wel pesten kunnen noemen. Gevallen van externe agressie zal je het meest zien in de gezondheidszorg. Maar denk ook aan andere publieke en dienstverlenende functies die dit kunnen ervaren zoals: politie, horeca, onderwijs, detailhandel, vervoerssector zoals de NS, ambulance werknemers en openbaar bestuur. Externe agressie komt vaker voor, maar interne agressie heeft de meeste impact. Dit is vooral het geval wanneer de agressie afkomstig is van de leidinggevende.

Gezondheidsklachten door agressie op het werk

Hoewel verbale agressie op het werk vaker het geval is dan fysieke agressie, is de verbale variant schadelijker. Daadwerkelijk pijn als gevolg van fysieke agressie en verbale agressie kunnen beide leiden tot ernstige gezondheidsklanten en psychische pijn zoals: maagpijn, psychosomatische klachten, angstige gevoelens en slaaptekort tot slaapstoornissen. De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer oploopt tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. De werkgever heeft namelijk een vergaande schuldaansprakelijkheid.

Terug naar Werkvloer
Afvallen