Communiceer voldoende

We zien het nog te vaak gebeuren dat personeel elkaar niet aanspreekt op fout of gevaarlijk gedrag. Het is van cruciaal belang dat dit wel gedaan wordt. Zie je een collega onverantwoord te werk gaan met een machine? Spreek hem of haar er dan direct op aan. Het kan zomaar gebeuren dat er anders gewonden vallen. Blijkt het een groter probleem te zijn, zoals te weinig voorlichting of controle, dan moet je als werknemer zo snel mogelijk contact zoeken met de leidinggevende. Deze is volgens de Arbowet verplicht voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen, dus aarzel niet hem of haar aan te spreken. Eventueel kan je dit samen met andere collega's doen om de noodzaak goed te benadrukken.

Gebruik veiligheidskleding

Bedrijven leveren niet voor niks veiligheidskleding bij bepaalde werkzaamheden. Maak hier als werknemer dan ook zeker gebruik van. Denk bijvoorbeeld aan gezichtsmaskers bij het werken met chemicaliën en andere giftige stoffen of het dragen van een helm bij bouwwerkzaamheden. Ook hier weer, spreek elkaar aan op onverschillig gedrag.

Stel verplichtingen

Als werkgever is het belangrijk om bepaalde verplichtingen te stellen om een gezonde werkomgeving te creëren. Zo wassen veel mensen hun handen niet na de wc, terwijl ze hiermee vele bacteriën meedragen. Hetzelfde geldt voor niezen en neuzen snuiten. Als iedereen hier hygiënisch mee omgaat, zal de werksfeer ook verbeteren. Collega's kunnen zich namelijk irriteren aan onhygiënisch gedrag.

Volg de instructies

Als werknemer is het ook belangrijk om veiligheidsvoorschriften en werkinstructies te volgen. Hiermee verlaag je het risico op bedrijfsongevallen voor jezelf en collega's. Bij vragen of onduidelijkheden moet je altijd contact opzoeken met de leidinggevende.

Eet gezond

Gezondheid begint vaak bij jezelf. Probeer zoveel mogelijk gezond te eten op het werk. Dit zal op de lange termijn leiden tot een energieke en aangename werksfeer, voor jou en je medewerkers. Hierdoor zullen ook de werkprestaties vooruit gaan.