Soorten ongewenst gedrag

In de Arbowet staan een viertal soorten ongewenst gedrag: agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Bij agressie kan er zowel sprake zijn van lichamelijk geweld als van intimidatie door leidinggevende, collega’s of klanten. Onder pesten verstaan we dat iemand buitengesloten, genegeerd of getreiterd wordt. Mensen die op welk gebied dan ook net anders zijn dan de rest kunnen een makkelijk doelwit zijn voor pesten. Zowel pesten als discriminatie kunnen betrekking hebben op het uiterlijk van een persoon, seksuele voorkeur, geloof, leeftijd, handicap, nationaliteit of etnische achtergrond.

Het is lastig om vast te stellen of ongewenst gedrag bewust plaatsvind of dat het onbedoeld zo overkomt op het slachtoffer. Het gaat immers om hoe het slachtoffer het ervaart en niet om de intentie van de dader. Wat voor jou onschuldig lijkt kan voor een ander wel als vijandig, vervelend, intimiderend of vernederend worden ervaren. Je kan niet bepalen hoe een ander zichzelf voelt en waar de grens ligt voor een ander. Het is daarom ook belangrijk om het slachtoffers serieus te nemen.

Negatieve gevolgen

Vooral de slachtoffers, maar ook hun werkgevers hebben last van de negatieve gevolgen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Ongewenst gedrag is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Het is dan ook een vorm van psychologische arbeidsbelasting (PSA). Slachtoffers kunnen (langere tijd) ziek worden door de stress die zij ervaren. Ook bestaat er een kans dat het slachtoffer er een depressie of depressieve gevoelens aan overhoud. Afnemende concentratie en een slaaptekort kunnen klachten zijn waardoor een slachtoffer voor de ziekmelding al een stuk minder productief kan zijn.


 

Terug naar Werkvloer
Afvallen