Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk op het werk waardoor je niet meer in staat bent het werk te verrichten. Dus niet een blauwe plek of kleine schram. Zo een ongeval kan verschillende oorzaken hebben. Iemand let bijvoorbeeld niet op tijdens het lopen met zware materialen of is zelfs onder invloed van alcohol of drugs. Of de machines worden niet regelmatig onderhouden en gekeurd waardoor deze niet veilig functioneren. Het gaat vooral om een gebrek aan aandacht en nauwkeurigheid die de ongevallen veroorzaken.

Hoe je bedrijfsongevallen kan voorkomen

Ondanks het feit dat mensen fouten (blijven) maken, zijn er wel manieren om de risico’s te beperken. Zo kun je als werknemer gevaarlijke werksituaties melden bij je werkgever. Hebben meer werknemers hier last van? Ga dan als een groep in gesprek met de leidinggevende om de nood te benadrukken. Maak duidelijke afspraken en laat de werkgever maatregelen treffen. Daarnaast is het belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te volgen. Gebruik eventuele veiligheidskleding en hanteer de gebruiksaanwijzingen. Zoals eerder verteld werd is onnauwkeurigheid een veel voorkomende oorzaak bij bedrijfsongevallen. Durf ook je collega’s aan te spreken als ze onveilig gedrag vertonen. Goede communicatie is de sleutel tot een veilige werkomgeving.

Ben jij slachtoffer van een bedrijfsongeval?

De Arbowet stelt de werkgever verplicht om werknemers hun gezondheid en veiligheid te beschermen op de werkvloer. In de meeste gevallen is de werkgever dan ook aansprakelijk voor bedrijfsongevallen. Zo moet hij of zij eventueel een vergoeding of boete betalen of inkomensverlies compenseren (indien de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt). Mocht je als werknemer een bedrijfsongeval hebben meegemaakt, dan kan je een schadeclaim indienen. Houd je kosten bij en toon deze bij je claim. Wellicht krijg je een geldbedrag terug.

Terug naar Veiligheid
Afvallen