Waarom is veiligheid op de werkvloer noodzakelijk?

Zoals we al zeiden geeft veiligheid een rustgevend en vertrouwelijk gevoel. Dit is van groot belang in een werkomgeving. Mensen zijn bezig met werkzaamheden en willen die ook zo goed mogelijk uitvoeren. Dit gaat niet in een stressvolle sfeer. Daarnaast betekent een onveilige werkomgeving dat er ongelukken kunnen gebeuren, wat al helemaal niet de bedoeling is. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de werknemer, zoals langdurig ziekteverzuim, blijvend letsel of in de ergste gevallen, de dood. Ook voor de werkgever is dit een slechte zaak. Hij of zij krijgt te maken met hoge kosten, hoge boetes en vergoedingen en schade aan het bedrijfsimago. Door een veilige werkomgeving te creëren voorkom je deze problemen.

Het creëren van een veilige werkomgeving

Allereerst hoort de werkgever volgens de Arbowet de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. Dit kan de werkgever doen door voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het installeren van veiligheidssystemen en het instrueren van werknemers. Een duidelijk beleid is ook belangrijk en hoort tijdig gedeeld te worden met alle betrokkenen. Naast de werkgever zijn ook de werknemers hierbij betrokken. Zij horen te communiceren met hun leidinggevende als er onveilige werksituaties voorkomen. Daarbij moeten ze nauwkeurig en verantwoordelijk te werk gaan. Dus bijvoorbeeld niet te lui zijn met opruimen. Tot slot zijn er instructies waar werknemers zich aan moeten houden, zoals kledingvoorschriften en gebruiksaanwijzingen.

Hoe behoud je een veilige werkomgeving?

Het creëren van een veilige werkomgeving is niet genoeg, het moet namelijk ook behouden worden. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen werknemers elkaar aanspreken op gevaarlijk gedrag of samen met de werkgever in gesprek gaan als zij dezelfde risicovolle werksituaties meemaken. Ook moeten de veiligheidsvoorzieningen, zoals brandmelders en brandblussers, regelmatig onderhouden en gekeurd worden. Wees voorzichtig, nauwkeurig en verantwoordelijk en de kans op onveilige situaties wordt sterk verminderd.