Wat is een arbodienst?

Een arbodienst, ook wel bekend als een arbodeskundige of arbeidsgezondheidsdienst, is een extern bureau dat organisaties ondersteunt bij het uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie. Deze taken zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Arbodiensten hebben verschillende specialisten in dienst, zoals arbo-artsen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en veiligheidsdeskundigen.

Waarom is een arbodienst noodzakelijk?

Veilig en gezond werken is niet alleen een verantwoordelijkheid van werknemers of werkgevers; het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. In deze dynamiek kan de arbodienst de nodige ondersteuning bieden.

Arbodiensten zijn essentieel voor het preventief aanpakken van gezondheidsrisico's op de werkvloer en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Ze kunnen helpen bij het opstellen van beleid rond ergonomie, chemische stoffen, machineveiligheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), onder andere.

Bovendien zorgen arbodiensten voor een systematische aanpak van verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers die ziek zijn geweest. Door hun expertise kunnen ze effectieve interventies voorstellen en implementeren.

Hoe kiest u een arbodienst?

Bij de keuze van een arbodienst is het belangrijk om te letten op de kwaliteit van de dienstverlening en de aanwezige expertise. Een goede match tussen de behoeften van de organisatie en de diensten van de arbodienst kan leiden tot een effectieve samenwerking.

Diverse websites zoals de arbodienst pagina op Bedrijfstelefoongids.nl kunnen u helpen bij het maken van uw keuze.

Tips voor een succesvolle samenwerking met een arbodienst

  1. Voer regelmatig overleg: Houd regelmatig overleg met uw arbodienst om ervoor te zorgen dat u op dezelfde lijn zit met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen van uw organisatie.

  2. Wees transparant over uw behoeften: Het is belangrijk om duidelijk te communiceren over uw behoeften en verwachtingen om ervoor te zorgen dat de arbodienst hierop kan inspelen.

  3. Betrek de arbodienst vroegtijdig bij veranderingen: Wanneer uw organisatie van plan is wijzigingen aan te brengen die de arbeidsomstandigheden kunnen beïnvloeden, is het verstandig uw arbodienst vroegtijdig te raadplegen.

  4. Evalueer en toets de samenwerking: Een regelmatige evaluatie van de samenwerking en de effectiviteit van de maatregelen kan bijdragen aan een succesvolle relatie met de arbodienst.

In een gezonde en veilige werkomgeving ligt succes op de werkvloer binnen handbereik. Met de juiste ondersteuning van een arbodienst kunnen werkgevers en werknemers zich meer richten op hun primaire taken, wetende dat hun gezondheid en veiligheid goed worden gereguleerd.

Terug naar Veiligheid
Afvallen