Het herkennen van gevaarlijke stoffen

Allereerst is het handig om te weten welke stoffen gevaarlijk zijn. Dit kun je bijvoorbeeld zien aan de symbolen op de verpakking, ook wel gevaarsymbolen genoemd. Er zijn verschillende gevaarsymbolen die elk voor een ander gevaar staan. Niet zeker wat het symbool betekent? Kijk dan in het symbolenoverzicht, hier staan alle symbolen uitgelegd. Volgens de wet moet er op verpakkingen ook een etiket staan waar de risico’s beschreven zijn. Probeer lichamelijk contact met onbekende stoffen ten alle tijden te voorkomen!

Welke maatregelen kan ik nemen?

De Arbowet in Nederland verplicht werkgevers maatregelen te nemen tegen gevaarlijke stoffen om blootstelling hieraan zo veel mogelijk te verlagen. Ten eerste is het belangrijk om de hoeveelheid blootstelling te meten. Dit kan gedaan worden met behulp van een deskundige. Is de meting hoger dan de wettelijke grenswaarde? Dan moeten er maatregelen getroffen worden. Zo is het aanschaffen van beschermende werkkleding, zoals (gas)makers, een stap in de juiste richting. Daarbij is voorlichting en begeleiding van cruciaal belang. Hiermee kan men in noodgevallen snel en juist handelen. Let ook op klachten van de werknemers, wellicht zijn deze ontstaan door de werkomstandigheden. Heb je als werknemer last van bepaalde stoffen of werkzaamheden? Geef dit dan zo snel mogelijk aan bij je werkgever om het risico op gezondheidsschade te verlagen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Dit kan direct merkbaar zijn of pas na enkele jaren, dat verschilt per stof. Denk dan aan allergieën, kanker, vergiftigingen of ziekten van de luchtwegen. Hierbij zijn er ook explosieve en brandbare stoffen die voor direct gevaar kunnen zorgen. Dit kan leiden tot schade aan de gezondheid van werknemers, de werkprestaties, de werklocatie en de financiële status van het bedrijf.

 


 

 

Terug naar Veiligheid
Afvallen