Wat is de oorzaak?

Het probleem doet zich ten eerste voor doordat werkgevers zware opdrachten opgeven. Vaak komt er door een gebrek aan (geschikte) werknemers te weinig afwisseling voor. Hierdoor blijven bepaalde werknemers deze zware opdrachten langdurig uitvoeren, wat uiteindelijk leidt tot lichamelijke overbelasting. Doordat deze overbelasting een lange tijd aanhoudt, krijgen werknemers te maken met aanhoudende pijn aan bijvoorbeeld de nek en rug. Hierbij kan (werk)stress, door bijvoorbeeld tijdsdruk, ook een rol spelen. Ten tweede kan het probleem zich voordoen door een verkeerde uitvoering van de werkzaamheden. Als dit niet tijdig gecorrigeerd wordt, is de kans op aanhoudende lichamelijke klachten aanwezig.

Hoe pak je dit probleem aan?

Volgens de wet mag de lichamelijke belasting op het werk geen gevaar opleveren voor jouw veiligheid en gezondheid. Mocht dit wel het geval zijn, dan is contact opnemen met de werkgever noodzakelijk. Ook hoort een werkgever vooraf te vertellen hoe de handelingen verricht moeten worden en wat de gevaarpunten zijn. Een andere optie is om hulp te zoeken bij professionals die je klachten kunnen behandelen. Dit zou echter niet de bedoeling moeten zijn. Het belangrijkste is om in gesprek te gaan met de werkgever en bepaalde eisen te stellen. Belastbare werkzaamheden mogen niet langdurig aanhouden en moeten op de juiste manier uitgevoerd worden.

Wat zijn de gevolgen?

Gevolgen voor de werknemer zijn (ernstige) lichamelijke klachten en toenemende ziekteverzuim. Door het steeds toenemende ziekteverzuim kost het de werkgever een hoop geld. Immers, hij of zij is verplicht door te betalen tijdens ziekteverzuim. Op den duur leidt dit tot economische schade, aangezien er kosten gemaakt worden, maar geen opbrengsten behaald worden.

Terug naar Gezondheid
Afvallen