Wet op het welzijn van de werknemers

De Wet op het Welzijn van de Werknemers is de basis voor de regels rond veiligheid en gezondheid op het werk in België. Deze wet schrijft onder andere voor dat elke werkgever een preventieadviseur moet aanstellen, verplichte risicoanalyses moet uitvoeren en veiligheidsmaatregelen moet nemen om risico's te minimaliseren.

De rol van de preventieadviseur

De preventieadviseur speelt een sleutelrol bij het bevorderen van veiligheid op het werk. Hij of zij is verantwoordelijk voor het adviseren over en het opstellen van preventie- en beschermingsmaatregelen, het uitvoeren van risicoanalyses en het geven van voorlichting en opleiding over veiligheid en gezondheid op het werk.

Risicoanalyses

Werkgevers zijn verplicht om risicoanalyses uit te voeren. Deze analyses identificeren mogelijke gevaren op de werkplek en evalueren de risico's die deze gevaren kunnen opleveren. Op basis van deze analyses stelt de werkgever preventieve maatregelen voor om de risico's te verminderen en de veiligheid te verhogen.

Sociale Inspectie

De inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg controleren of werkgevers en werknemers zich houden aan de regels voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze inspecties kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd worden uitgevoerd. Bij overtredingen kunnen boetes of andere sancties worden opgelegd.

Veilig werk leidt tot jobs waar werknemers goed kunnen functioneren, blijven groeien en vooral hun gezondheid waarborgen.

Tips om te voldoen aan de regelgeving

  1. Opleiding en training: Zorg ervoor dat zowel jezelf als je werknemers goed op de hoogte zijn van de geldende regels en procedures.

  2. Wees proactief: Wacht niet tot er iets misgaat. Identificeer risico's en neem preventieve maatregelen.

  3. Communiceer: Zorg voor open communicatie over veiligheid op de werkplek. Moedig werknemers aan om problemen of bezorgdheden te melden.

  4. Consulteer experts: Bij twijfel, raadpleeg een preventieadviseur of een andere expert op het gebied van veiligheid op het werk.

Werken binnen de veiligheidsregels komt niet alleen de werknemers ten goede, maar het verbetert ook de efficiëntie en productiviteit binnen de organisatie.

Terug naar Veiligheid
Afvallen