Hanteer een duidelijk beleid

Zijn de werknemers wel op de hoogte van alle gevaren? En hoe ze hier mee om moeten gaan? Dit is van cruciaal belang om een veilige werkomgeving te creëren. Zorg voor een afgesproken en genoteerd beleid. Hier kunnen alle betrokkenen terecht indien ze niet op de hoogte zijn. Ook kan dit beleid uitgedeeld worden, zodat er bewustwording ontstaat bij de werknemers. Mocht een werknemer zich hier niet aan houden? Dan kan je hem of haar erop wijzen door het beleid te tonen. Zorg eventueel voor verplichte voorlichtingssessies. Hiermee verklein je het risico op gevaarlijk gedrag.

Maak gebruik van waarschuwingen

Naast het hanteren van een beleid is het gebruik maken van waarschuwingsvoorwerpen een must. Kan het gebruiken van een bepaalde machine gevaarlijk zijn? Plaats er een opvallende waarschuwing met handelingswijze, zodat werknemers weten waar ze aan toe zijn. Ondanks alle voorschriften en voorlichtingen kan er zich een ongeluk voordoen. Hierbij is het belangrijk dat alarmknoppen en andere veiligheidsvoorwerpen (bijvoorbeeld brandblussers) aanwezig zijn. Zo is iedereen snel alert en kan er direct gehandeld worden.

Laat werkmaterialen onderhouden

Alle machines en werkmaterialen horen onderhouden en gekeurd te zijn. Zo worden verschijnselen als slijtage en breuk aangepakt of voorkomen. Daarbij wordt het voor werknemers veiliger gemaakt om met deze werkmaterialen te werken. Veiligheidskleding is een ander belangrijk punt om aan te houden. Denk dan aan handschoenen bij het werken met schuurmachines of stevige schoenen bij magazijnwerk. Simpele wijzigingen om toe te passen die een groot verschil zullen maken.

De gevolgen van een onveilige werkomgeving

Een onveilige werkomgeving kan leiden tot verschillende gevolgen. Allereerst is er gezondheidsschade mogelijk, waarbij de werknemer arbeidsongeschikt kan raken of (langdurig) ziekteverzuim aanvraagt. In het ergste geval overlijdt iemand. Hierdoor kan opmerkelijke financiële schade worden geleden, wat weer ten koste gaat van het bedrijf.

 

 

 

 

Terug naar Veiligheid
Afvallen