Wat zijn deze ziekmakende stoffen?

De definitie van deze stoffen is dat ze een mogelijk gevaar zijn voor de veiligheid en gezondheid van de mens. Ze komen voornamelijk voor als bepaalde materialen bewerkt worden of in producten als verfpotten en schoonmaakmiddelen. Het gevaar is soms zo ernstig dat het kan lijden tot kanker, met sterfgevallen als gevolg.

Hoe komen de stoffen vrij?

In werksituaties zoals bij de schoonmaaksector, landbouw en bouwsector krijgen werknemers regelmatig te maken met schadelijke stoffen. Dit komt voornamelijk door de materialen die ze gebruiken. Zo komt er houtstof vrij wanneer er gewerkt wordt met hout. Blootstelling aan houtstof kan leiden tot longklachten, allergische reacties en zelfs het veroorzaken van kanker. Ook het bewerken van beton kan kanker en andere longklachten veroorzaken. Dit komt door de kwartsstof die dan vrijkomt. Deze stof is heel fijn en nauwelijks zichtbaar, waardoor het lastig is om dit probleem aan te pakken. Naast deze twee stoffen krijgen veel werknemers (bijna) dagelijks te maken met dieselrook, verfproducten, lasrook en giftige oplosmiddelen. Allemaal schadelijke en gevaarlijke stoffen die zoveel mogelijk vermeden moeten worden.

Wat zijn de juiste maatregelen?

Allereerst moeten de werknemers (en werkgevers) goed geïnformeerd zijn over de juiste werkwijze. Daarbij moet de werkomgeving zo aangepast zijn dat het risico op blootstelling aan deze schadelijke stoffen minimaal is. Dit kan door middel van optimale ventilatie en beschermende werkkleding. Hygiëne is ook zeer belangrijk. Dit voorkomt namelijk verspreiding van de stoffen over openbare ruimtes. Door bijvoorbeeld regelmatig je handen te wassen en de werkplek te schonen wordt het risico op ziekten duidelijk verminderd.


 

Terug naar Gezondheid
Afvallen